Poštovani,

nudimo uslugu sanacije sa infracrvenim zagrijavanjem korištenjem asfaltnog R-materijala pomoću opreme SILKOT10, KM4-40 i KM4000.

Obuhvaća:

Ručno čišćenje ili strojno ispuhivanje i isušivanje mjesta sanacije, uklanjanje i odvoz ostataka hladnog asfalta i smeća.
Zagrijavanje oštećenog mjesta infracrvenim grijačima 7-14 minuta ovisno o temperaturi kolnika i vanjskim vremenskim uvjetima.
Ručno rahljenje zagrijanog (oko 150-160 ºC) postojećeg asfalta u mjestu sanacije uz uzimanje i dodavanje pripremljenog dopunskog vrućeg R-materijala (Tehničko uputstvo 6.1., Ramtech) rahlom reciklatu, te miješanje reciklirane asfaltne mješavine. 
Ravnanje površine prije zbijanja te zbijanje ručnim vibrovaljkom. Dodavanje kamene prašine uz razastiranje po saniranoj površini. Čišćenje mjesta sanacije od nečistoća s uklanjanjem opreme te puštanje ceste u promet (nakon 20 do 30 minuta).

Pogledajte naš prijedlog  

PDF Document

 

"INFRATEHNOLOGIJA PREDSTAVLJA NOVU DIMENZIJU U SANIRANJU RAZLIČITIH TIPOVA OŠTEČENJA ASFALTNIH POVRŠINA"

Primjer sanacije asfaltnog oštećenja na cesti

 

 

Primjer sanacije oštećenja oko slivnika

 

NOVOSTI U PONUDI

Sanacija asfaltnih pukotina